Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Πέλλας κάνει γνωστό στους κτηνοτρόφους που είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων ότι η Π.Ε. Πέλλας έχει ενταχθεί στην Ζώνη υποχρεωτικού Εμβολιασμού όλων των βοοειδών κατά της ΟΖΩΔΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ. Συνεπώς , θα πρέπει , όλοι οι βοοτρόφοι να απευθυνθούν στα κατά τόπους Κτηνιατρικά Γραφεία για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τον εμβολιασμό των ζώων , τις υποχρεώσεις τους , τις δεσμεύσεις στις οποίες υπόκεινται οι μονάδες καθώς και τις διαδικασίες κάθε είδους μετακίνησης των βοοειδών για σφαγή , πάχυνση κ.τ.λ.


Τηλέφωνα Κτηνιατρικών Γραφείων
ΑΚ Αριδαίας    2384021391
ΑΚ Γιαννιτσών  2382022594
ΑΚ Δροσερού   2381096198
ΑΚ Έδεσσας  2381351331
ΑΚ Κρύας Βρύσης   2382061563
ΑΚ Σκύδρας   2381089339
ΑΚ Φούστανης    2384062214