Συνάντηση Εργασίας για τη Διαχείριση της στάθμης της Λίμνης Βεγορίτιδας στο Δήμο Αμυνταίου 


Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Αμυνταίου για τη διαχείριση της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης και τη δρομολόγηση κατάλληλων ενεργειών. Η στάθμη της λίμνης εξακολουθεί να έχει ανοδική τάση, παρά το ότι είχαμε σχετικά λίγες βροχές την χειμερινή περίοδο. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας κ. Στέφανος Μπίρος, ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Κωνσταντίνους Θεοδωρίδης, υπηρεσιακά στελέχη και εκπρόσωποι συναρμόδιων αρχών και φορέων. 

Οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες των τοπικών αρχών και φορέων έχουν ως στόχο την ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος, από περιβαλλοντική, οικολογική, κοινωνική και οικονομική άποψη και διασφάλιση της προστασίας της λίμνης, με παράλληλες δυνατότητες για αγροτική και τουριστική ανάπτυξη, σύμφωνα με την ιδέα της Αειφόρου Ανάπτυξης. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης αναφέρθηκε στις μεγάλες δυνατότητες που απορρέουν από την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης, η κατάλληλη αξιοποίηση των οποίων μπορεί να υποστηρίξει πλήθος βιώσιμων δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στους τομείς του τουρισμού και της γεωργίας - κτηνοτροφίας. Κοινός τόπος συμφωνίας των παραβρισκόμενων ήταν η επείγουσα προώθηση μέτρων διαχείρισης της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, ορίζοντας ένα εύρος ανώτερης και κατώτερης στάθμης, σε πλήρη συμφωνία με το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο και με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων αρχών και φορέων, καθώς επίσης και την τοπικής κοινωνίας. 

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση, παρουσιάστηκαν προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε δημόσιες υποδομές, από την συνεχιζόμενη άνοδο της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, καθώς και οι κίνδυνοι για καλλιέργειες που έχουν δοθεί σε δικαιούχους με νόμιμες διαδικασίες. Επίσης, συζητήθηκε εκτενώς το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των νερών της ευρύτερης υδρολογικής λεκάνης, τόσο στα ανάντη όσο και στα κατάντη της λίμνης. 

Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας ενημέρωσε τους παραβρισκόμενους για τις επαφές που είχε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιάννη Τσιρώνη με τον οποίο, τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να υπάρξει νέα συνάντηση. Στόχος είναι να αναλάβει το Υπουργείο και οι συναρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες έναν καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο για την υιοθέτηση των ενδεδειγμένων λύσεων.