Η φημολογούμενη, ως αποτέλεσμα της επικείμενης υλοποίησης του σχεδίου αναδιάταξης των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., μείωση του αριθμού των αστυνομικών τμημάτων του Καλλικρατικού Δήμου Πέλλας και κατάργηση του Α.Τ. Κρύας Βρύσης έχει αποτελέσει πηγή πληθώρας ευλόγων προβληματισμών και αντιδράσεων σε τοπική κοινωνία και φορείς τις τελευταίες ημέρες.

Ένα αστυνομικό τμήμα το οποίο απευθύνεται όχι μόνο στους 6.500 κατοίκους της Κρύας Βρύσης, αλλά σε 14.000 συνδημότες μας οι οποίοι ζουν στην ευρύτερη περιοχή. Μία περιοχή στην οποία παρά τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλει και έργο που συντελεί το ανθρώπινο δυναμικό του εν λόγω τμήματος, η εγκληματικότητα βρίσκεται σε ανησυχητικά, και δυστυχώς διαρκώς αυξανόμενα, επίπεδα. Μία περιοχή στην οποία η διακίνηση ναρκωτικών συνιστά μία σύγχρονη μάστιγα με οτιδήποτε μπορεί αυτό να συνεπάγεται για την τοπική, και όχι μόνο, κοινωνία, αλλά κυρίως για τη νεολαία μας. Εύλογα δε πηγάζει το ερώτημα το κατά πόσο η κατάργηση του συγκεκριμένου αστυνομικού τμήματος θα συμβάλει στην ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη αστυνόμευση καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής, των στρατηγικών δηλαδή στόχων της επικείμενης αναδιάταξης της ΕΛ.ΑΣ.

Η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Πέλλας (Γιαννιτσών) μοιράζεται τους προβληματισμούς και τις εύλογες ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας για τις αρνητικές επιπτώσεις που δύναται να επιφέρει η συγκεκριμένη κίνηση. Διακατεχόμενοι από αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία, συντασσόμαστε με το δίκαιο αίτημα των συνδημοτών μας θεωρώντας ότι τυχόν κατάργηση του Α.Τ. Κρύας Βρύσης θα διαταράξει το αίσθημα ασφάλειας και θα υποβαθμίσει το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, όταν την ίδια στιγμή τα πιθανολογούμενα οφέλη της συγκεκριμένης ενέργειας είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι είναι ελάχιστα.

Στηρίζουμε την πρόθεση της Πολιτείας και της ΕΛ.ΑΣ. για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς την ελληνική κοινωνία, αναβάθμιση η οποία καθίσταται επιβεβλημένη λόγω και των προβλημάτων που οι πολιτικές των προηγουμένων ετών έχουν δημιουργήσει σε αυτόν τον νευραλγικό τομέα. Έχοντας όμως πλήρη γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή και με αποκλειστικό γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον και όφελος, ζητούμε μία ενδελεχή εξέταση από πλευράς των ιθυνόντων του θέματος. Εκφράζουμε την αντίθεση μας σε τυχόν κατάργηση του Α.Τ. Κρύας Βρύσης, ταυτόχρονα δε ζητούμε τη διερεύνηση κάθε δυνατότητας μελλοντικής ενίσχυσης του ανθρωπίνου του δυναμικού.


Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Πέλλας (Γιαννιτσών)