Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση του κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα», που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας και συγκεκριμένα στο μέτρο «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών».
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000 € και αφορά σημαντικές λειτουργικές και αισθητικές παρεμβάσεις στον κεντρικό άξονα και τους κύριους δρόμους του οικισμού του Άγρα.
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Χρήστος Πέτκος τόνισε ότι με το έργο θα βελτιωθούν σημαντικά οι υποδομές, αλλά και η όψη του Άγρα, ενώ ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπασης δήλωσε ότι με το έργο αυτό θα βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα ζωής των κατοίκων του Άγρα, καθώς οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα αφορούν παρεμβάσεις σε υποδομές του χωριού, μεγάλη βελτίωση του φωτισμού στον κεντρικό άξονα, αλλά και αισθητικού χαρακτήρα παρεμβάσεις.