Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Έδεσσας μετά από σχετική ενημέρωση του Γ.Ε.Σ. πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι λόγω υπηρεσιακών αναγκών με την 2015 ΣΤ΄/ΕΣΣΟ στον Στρατό Ξηράς θα προγραμματισθούν για κατάταξη οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1992 έως 2017 (έτη γέννησης 1971 έως και 1996), των οποίων οι λόγοι υποχρέωσης για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 27 Ιουνίου 2015 έως 14 Αυγούστου 2015 και όχι έως 31 Αυγούστου 2015.
 Κατόπιν αυτού οι στρατεύσιμοι που διακόπτουν την αναβολή τους από 15 έως 31 Αυγούστου 2015, θα προγραμματιστούν για κατάταξη με την 2016 Α΄/ ΕΣΣΟ (Ιανουάριος 2016) αντί της 2015 ΣΤ΄/ ΕΣΣΟ (Νοέμβριος 2015).