Η προθεσμία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών παρατείνεται εκ νέου μέχρι την Πέμπτη 16 Ιουλίου
Παρατείνεται εκ νέου μέχρι την Πέμπτη 16 Ιουλίου η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων προς το  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που έληγε στις 30 Ιουνίου και είχε παραταθεί μέχρι τις 10 Ιουλίου, λόγω της ειδικής τραπεζικής αργίας που η λήξη της παρατάθηκε μέχρι 13 Ιουλίου.