Ενημερώνουμε τους κατόχους άδειας υδραυλικού, τεχνίτη ή εγκαταστάτη αερίων καυσίμων, ηλεκτροσυγκολλητή, οξυγονοκολλητή, θερμαστή, πρακτικού μηχανικού και εργοδηγών μηχανολόγων, που δεν έχουν καταθέσει μέχρι τώρα αίτηση, ότι η τελευταία ημερομηνία για αντιστοίχιση των αδειών τους- σύμφωνα με τα Π.Δ. 112/2012, 114/2012 και 115/2012- είναι η 11/7/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας.