Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης του Μέτρου 121 "Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013"  που έχουν εγκριθεί μέχρι τις 30-9-2014.

ΣΧΕΤ.: Υπ΄αριθμ. 4985/21-6-2010 ΚΥΑ και υπ΄αριθμ. 26610/19-12-2014 ΚΥΑ.

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 12337/30-6-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει προωθηθεί για υπογραφή σχέδιο τροποποίησης των ανωτέρω ΚΥΑ του μέτρου, σύμφωνα με το οποίο η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης του Μέτρου 121 "Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013"  που έχουν εγκριθεί μέχρι τις 30-9-2014 ορίζεται στις 20-7-2015. 
                                                                                                                  Ο Διευθυντής