Βίντεο διάρκειας 20 λεπτών από τη διεξαγωγή των μαθημάτων Σκοποβολή (Εργαστήριο) και Εξουδετέρωση Βομβών & Εκρηκτικών Μηχανισμών (Εργαστήριο) της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Γιαννιτσών Πέλλας.
Οι βολές πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο βολής του Αθλητικού Σωματείου Πρακτικής Σκοποβολής Ν. Πέλλας (Σ.Π.Σ.ΠΕΛΛ.) στις 22, 28 Μαΐου και  5 Ιουνίου 2015.
Παρακολουθήστε το βίντεο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.youtube.com/watch?v=G6EpPqxK07c