ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας ανακοινώνεται ότι :

Οι εξετάσεις των Φαρμακοποιών για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού, περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τις 26-5-2015 στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ., θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη, στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων στο 2ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας Φαρμακευτικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως εξής:

                                                  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-06-2015     ΩΡΑ  9:00-12:00  Έλεγχος Φαρμάκων
                                         ΩΡΑ 12:00- 15:00 Παρασκευή Φαρμακοτεχνικών ή Χημικών Σκευασμάτων

ΤΡΙΤΗ 16-06-2015           ΩΡΑ 9:00 -12:00  Εκτέλεση Συνταγών
                                         ΩΡΑ 12:00-15:00  Αναγνώριση πλειόνων Φαρμάκων

                                             ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ (ή ΓΡΑΠΤΕΣ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17-06-2015      ΩΡΑ 9:00-12:00  Ελληνική Φαρμακοποιία –Φαρμακοτεχνία
                                          ΩΡΑ 12:00-15:00  Φαρμακευτική Εμπορευματολογία –
                                                                    Στοιχεία Ιστορίας-Νομοθεσία

ΠΕΜΠΤΗ 18-06-2015          ΩΡΑ 9:00-12:00  Φαρμακολογία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-06-2015   ΩΡΑ 9:00-12:00  Τοξικολογία


Τροποποίηση  του προγράμματος γίνεται από τους εξεταστές σύμφωνα και με το υπόλοιπο πρόγραμμα λειτουργίας της Σχολής και ενημερώνεστε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Ορίζεται ως καταληκτική  ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών η 11-06-2015 ημέρα Πέμπτη.
Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το παραπεμπτικό τους τη Δευτέρα 15-06-2015 και ώρα 9:00 στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων στο 2ο όροφο του κτιρίου της Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ.
Το παράβολο των 11,74 €, οι υποψήφιοι το προμηθεύονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων της Θεσσαλονίκης, Ερμού & Καρόλου Ντήλ γωνία και το καταθέτουν στη γραμματέα της Επιτροπής την πρώτη ημέρα των εξετάσεων.