ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ»

Ο Δήμος Πέλλας  με την υποστήριξη του  Κ.Π. “Όραμα” σας προσκαλεί να πάρετε μέρος στην υποστήριξη της εθελοντικής ομάδας Πέλλας «Νοιάζομαι» με στόχο την πραγματοποίηση εθελοντικών δράσεων. 

Για την εισαγωγή του στην ομάδα ένα νέο μέλος είναι απαραίτητη προϋπόθεση η παρακολούθηση σεμιναρίου εθελοντισμού.

Οι βασικές θεματικές ενότητες είναι:

Αρχές - Φιλοσοφία Εθελοντισμού
Ο ρόλος του εθελοντή
Καταγραφή προτεινόμενων δράσεων 
Καταμερισμός- Εφαρμογή  δράσεων 

Στο σεμινάριο μπορούν  να πάρουν μέρος άτομα που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο παρελθόν καθώς και νέοι ενδιαφερόμενοι. Οι συναντήσεις θα είναι δίωρες και η διάρκεια της εκπαίδευσης του σεμιναρίου περίπου  3-4 εβδομαδιαίες συναντήσεις.
Για να δηλώσετε συμμετοχή και για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο  2382350849  υπόψη κ. Δαγδούνη  Μαρίας και  Καμτσίκη  Παρασκευής.