ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ Τα μέλη του ΣΕΑΝ Πέλλας
Σύμφωνα με τον Ν.3648/2008 που τροποποίησε τον Ν1301/82, την Φ900/6/160108 ΦΕΚ 1615/τ.Β΄περί εκλογών και την αριθμ. 6/18-01-2012 απόφαση της ΑΠΟΕΑ.
Καλούνται τα μέλη του ΣΕΑΝ Πέλλας σε συνέλευση στην αίθουσα του Ξενοδοχείου ΑΛΦΑ την Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 και ώρα 11.30 με μόνο θέμα #Εκλογή του Δ.Σ. ΣΕΑΝ Πέλλας και Εκλεκτόρων του ΔΣ της ΑΠΟΕΑ*.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η εκλογή θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 22 Μαρτίου 2015, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.
(απαρτία θεωρείτε το 1/3 επί των ταμειακώς εντάξει).
Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται με γραπτή δήλωση των ενδιαφερομένων προς τον πρόεδρο του ΣΕΑΝ Πέλλας το βραδύτερο δυο (2) ημέρες προ της ημέρας των εκλογών (12 Μαρτίου 2015).
Ο Πρόεδρος
Πέτρος Κ. Μαγκούτης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει από την εγγραφή τους.