Μέχρι το τέλος του 2015 θα ισχύει το μέτρο της απόσυρσης Ι.Χ. αυτοκινήτων, σύμφωνα με την τροπολογία που ψήφισε τον Δεκέμβριο, λίγο πριν κατεβάσει ρολά λόγω εκλογών, η Βουλή.

Μέχρι το τέλος του 2015 θα βρίσκεται σε ισχύ το μέτρο της απόσυρσης για Ι.Χ. με άδεια κυκλοφορίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001Ειδικότερα εγκύλιος που εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαϊδου προβλέπει τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο μέτρο των ιδιοκτητών Ι.Χ.

Έτσι, για να ισχύσει το μέτρο της απόσυρσης απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που αποσύρεται να έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001.
να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή
να έχουν εξοφληθεί τυχόν οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων ετών
το αυτοκίνητο να αποσυρθεί από την κυκλοφορία μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου 2015.
Επίσης, η απόσυρση προβλέπει απαλλαγή 50% έως 100% από το τέλος ταξινόμησης του καινούργιου οχήματος, βάσει του κυβισμού του νέου προς ταξινόμηση αυτοκινήτου.

Το όφελος, δηλαδή, διαμορφώνεται:

έως 300 ευρώ αν αποκτηθεί αυτοκίνητο μέχρι 900 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία έως 6.000 ευρώ
έως 960 ευρώ αν αποκτηθεί αυτοκίνητο από 901 μέχρι 1.400 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία έως και 8.000 ευρώ
έως 1.430 ευρώ αν αποκτηθεί αυτοκίνητο από 1.401 μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία έως και 11.000 ευρώ
Τι απαιτείται τέλος, για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της απόσυρσης;

Ο ιδιοκτήτης να παραδώσει το αποσυρόμενο όχημα σε σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).
Η υπηρεσία να εκδώσει πιστοποιητικό καταστροφής μέσα σε 8 ημέρες
Αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής να διαβιβαστεί μαζί με τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος στο Υπουργειο Μεταφορών.
Το υπουργείο να εκδώσει μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής. Το ένα αντίτυπο της πράξης χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή κατά περίπτωση από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης, ενώ το άλλο αντίτυπο της πράξης κρατείται από τον ιδιοκτήτη.
Ο ιδιοκτήτης να έχει στα χέρια του πιστοποιητικό από τη ΔΟΥ, βάσει του οποίου θα φαίνεται ότι έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.
Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015, 09:53

πηγή :http://www.zougla.gr/