Ο συνδυασμός του Κινήματος Δημοκράτων Σοσιαλιστών στο νομό Πέλλας είναι ο ακόλουθος,
Πέλλα
 Μυρίδου Αντιγόνη
 Παππάς Αντώνης, Επιχειρηματίας
 Σπανός Αθανάσιος, Λογιστής
 Τζεχελίδου Χρυσούλα, Αγρότισσα
 Χωραφά Γεσθημανή