ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ          
                                   ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Σύμφωνα με:
1. Tο έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με αρ.πρωτ.ΔΥΓ3(β) /Γ.Π.28854/10-4-2013 σύμφωνα με το οποίο ο πληθυσμός της τελευταίας απογραφής που λαμβάνεται υπόψη για τις νέες άδειες ίδρυσης φαρμακείων είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός των απογραφικών στοιχείων, όπως αυτός δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ 3465/28-12-2012 τεύχος Β΄ και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 630/20-3-2013.
2. Τις διατάξεις των:N. 5607/32, N.1963/91, N.3918/11 αρ.36, Ν.4254/14 παρ.ΣΤ.υπ.ΣΤ1, Ν.4272/14 άρ.30 και Ν.4281/14 άρ.217, όπως ισχύουν σήμερα.

                                                                           
Οι κενές θέσεις των φαρμακείων της Π.Ε. Πέλλας, την 31-12-2014,  είναι οι παρακάτω:

         
 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ(Έδρα Έδεσσα) 139.680   
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ(Έδρα Αριδαία) 27.556   
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 20.313   
Δημοτική Κοινότητα Αριδαίας  7.057 14 0 
Τοπική Κοινότητα Αλώρου 417 0 1 
Τοπική Κοινότητα Αψάλου 1.121 1 0 
Τοπική Κοινότητα
Βορεινού 1.161 1 0 
Τοπική Κοινότητα
Γαρεφείου 663 0 1 
Τοπική Κοινότητα
Δωροθέας 596 0 1 
Τοπική Κοινότητα
Λουτρακίου 1.146 1 0 
Τοπική Κοινότητα
Λυκοστόμου 403 0 1 
Τοπική Κοινότητα Μεγαπλατάνου 542 0 1 
Τοπική Κοινότητα
Ξιφιανής 767 1 0 
Τοπική Κοινότητα Όρμης 641 1 0 
Τοπική Κοινότητα
Πιπεριών 558 0 1 
Τοπική Κοινότητα
Πολυκαρπίου 1.049 1 0 
Τοπική Κοινότητα
Προμάχων 1.740 1 0 
Τοπική Κοινότητα
Σαρακηνών 413 0 1 
Τοπική Κοινότητα
Σωσάνδρας 1.078 1 0 
Τοπική Κοινότητα Τσάκων 961 1 0 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 7.243   
Τοπική Κοινότητα
Αρχαγγέλου 623 1 0 
Τοπική Κοινότητα Εξαπλατάνου 1.292 2 0 
Τοπική Κοινότητα
Θεοδωρακείου 583 0 1 
Τοπική Κοινότητα
Θηριόπετρας 334 0 1 
Τοπική Κοινότητα Ίδας 639 1 0 
Τοπική Κοινότητα
Κωνσταντίας 570 1 0 
Τοπική Κοινότητα Μηλέας 1.001  0 
Μηλέα 558   
Ριζοχώριον 443 1 0 
Τοπική Κοινότητα Νερόμυλων 166 0 1 
Τοπική Κοινότητα
Νοτίας 334 0 1 
Τοπική Κοινότητα Περίκλειας 423 0 1 
Τοπική Κοινότητα Φιλωτείας 543 1 0 
Τοπική Κοινότητα
Φούστανης 454 1 0 
Τοπική Κοινότητα Χρυσής 281 0 1 
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 28.814   
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ 3.635   
Τοπική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου 518 0 1 
Τοπική Κοινότητα Αρνίσσης 1.557 1 0 
Τοπική Κοινότητα Γραμματικού 194 0 1 
Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας 985 1 0 
Τοπική Κοινότητα Περαίας 381 0 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 25.179   
Δημοτική Κοινότητα
Έδεσσας 19.036 19 0 
Τοπική Κοινότητα Άγρα 796 1 0 
Τοπική Κοινότητα Βρυτών 451 0 1 
Τοπική Κοινότητα Καρυδιάς 860 0 1 
Τοπική Κοινότητα
Μεσημερίου 765 1 0 
Τοπική Κοινότητα Νησίου 382 0 1 
Τοπική Κοινότητα Πλατάνης 401 1 0 
Τοπική Κοινότητα Ριζαρίου 1.132 1 0 
Τοπική Κοινότητα Σωτήρας 512 0 1 
Τοπική Κοινότητα Φλαμουριάς 844 1 0 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 63.122   
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 34.229   
Δημοτική Κοινότητα Γιαννιτσών 31.983 33 0 
Τοπική Κοινότητα Αμπελιών 1.159 1 0 
Τοπική Κοινότητα Μελισσίου 1.087 1 0 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 8.675   
Δημοτική Κοινότητα Κρύας Βρύσης 5.214 6 0 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Λουκά 1.013 1 0 
Τοπική Κοινότητα Ακρολίμνης 1.100 1 0 
Τοπική Κοινότητα Εσωβάλτων 1.348 1 0 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΡΟΥ 6.479   
Δημοτική Κοινότητα Μυλοτόπου 1.991 2 0 
Τοπική Κοινότητα Αξού 1.245 1 0 
Τοπική Κοινότητα Αραβησσού 1.398 1 0 
Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου 404 0 1 
Τοπική Κοινότητα Λάκκας 372 1 0 
Τοπική Κοινότητα Παλαιού Μυλοτόπου 720 1 0 
Τοπική Κοινότητα Πλαγιαρίου 349 0 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 6.941   
Δημοτική Κοινότητα Γαλατάδων 1.858 2 0 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 232 0 1 
Τοπική Κοινότητα Δροσερού 457 1 0 
Τοπική Κοινότητα Καρυωτίσσης 1.779 2 0 
Τοπική Κοινότητα Λιπαρού 368 1 0 
Τοπική Κοινότητα Παλαιφύτου 1.388 1 0 
Τοπική Κοινότητα Τριφυλλίου 859 1 0 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 6.798   
Δημοτική Κοινότητα Πέλλης 2.398 2 0 
Τοπική Κοινότητα Αγροσυκέας  280 0 1 
Τοπική Κοινότητα Αθύρων 1.524 2 0 
Τοπική Κοινότητα Δυτικού 454 0 1 
Τοπική Κοινότητα Νέας Πέλλης 1.510 1 0 
Τοπική Κοινότητα Ραχώνας 632 1 0 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 20.188   
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΗΪΔΟΣ 4.575   
Τοπική Κοινότητα Ανύδρου 382 0 1 
Τοπική Κοινότητα Καλής 1.378 2 0 
Τοπική Κοινότητα Καλλιπόλεως 625 0 1 
Τοπική Κοινότητα Κρανέας 74 0 1 
Τοπική Κοινότητα Μανδάλου 1.080 1 0 
Τοπική Κοινότητα Προφήτου Ηλιού 1.036 1 0 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.613   
Δημοτική Κοινότητα Σκύδρας 5.406 9 0 
Τοπική Κοινότητα Αρσενίου 1.396 1 0 
Τοπική Κοινότητα Άσπρου 808 1 0 
Τοπική Κοινότητα Δάφνης 679 1 0 
Τοπική Κοινότητα Καλυβίων 1.095 1 0 
Τοπική Κοινότητα Λιποχωρίου 1.031 1 0 
Τοπική Κοινότητα Μαυροβουνίου 1.006 1 0 
Τοπική Κοινότητα Νέας Ζωής 151 0 1 
Τοπική Κοινότητα Πετραίας 1.637 1 0 
Τοπική Κοινότητα Ριζού 1.012 1 0 
Τοπική Κοινότητα Σεβαστιανών 1.392 1 0 


1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
e.karantoni@pella.gr   από 1η Φεβρουαρίου έως 15η Φεβρουαρίου 2015.
Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά, η κατάθεση της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Πέλλας.
    
2. Οι αιτήσεις θα εξεταστούν σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1963/91 ( Φ.Ε.Κ.138/Α΄/20-09-1991).
Ο αιτών φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλει στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Πέλλας ηλεκτρονικά ή σε περίπτωση αδυναμίας του ιδιοχείρως, τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ.
    
      3. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας πρωτοκολλούνται την επόμενη
          εργάσιμη ημέρα.

4. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά πέραν του ωραρίου εργασίας (μετά τις 15:00 μ.μ.)
          πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

       Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23813 51280 και 23813 51276.