Η αρχή έγινε με την παιδική χαρά της πλατείας Μικράς Ασίας, με ιδιωτική χορηγία του κ. Σταυρόπουλου, ενώ οι εγκαταστάσεις νέων παιδικών χαρών συνεχίστηκαν με τον καλύτερο τρόπο στην πλατεία Γρανικού και την 25ης Μαρτίου, μέσω του μεγάλου έργου ανάπλασης που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Πρόκειται για παιδικές χαρές με σύγχρονη αισθητική, δάπεδα ασφαλείας, όργανα και παιχνίδια που πληρούν τους σύγχρονους όρους ασφαλείας, καθιστικά για τους συνοδούς των παιδιών και καλαίσθητη περίφραξη. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη και οι ανακαινισμένες παιδικές χαρές είναι συνεχώς γεμάτες από παιδιά, που παίζουν με ασφάλεια σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον.
Σήμερα, βρίσκεται σε εξέλιξη έργο ανάπλασης τεσσάρων παιδικών χαρών στην Έδεσσα, μίας στην Άρνισσα και μίας στο Νέο Άγιο Αθανάσιο, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "Πράσινο Ταμείο". Οι παλιές παιδικές χαρές ήδη έχουν αποξηλωθεί και πραγματοποιούνται οι διαμορφώσεις των χώρων, προκειμένου να τοποθετηθούν οι νέες κούνιες και τα δάπεδα ασφαλείας.
Ουσιαστικά θα έχουμε εννέα ολοκαίνουργιες παιδικές χαρές, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας. Δυστυχώς, δεν μπορούν να ανακαινιστούν όλες οι παιδικές χαρές! Για παράδειγμα δεν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις στην παιδική χαρά που βρίσκεται στην πλατεία Μουσείου, κοντά στο Τζαμί, διότι βρίσκεται δίπλα σε αρχαιολογικό χώρο. 
Παρ´ όλα αυτά ο στόχος του Δήμου Έδεσσας είναι να ανακαινιστούν όλες οι παιδικές χαρές που υπάρχουν στο Δήμο Έδεσσας και για το λόγο αυτό έχει ξεκινήσει ένας σχεδιασμός για ανακαίνιση των υφιστάμενων παιδικών χαρών ή εγκατάσταση νέων σε όλα τα χωριά του Δήμου Έδεσσας.