Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 στο Πολιτιστικό Κέντρο Έδεσσας πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Πρόληψης Ν. Πέλλας «Όραμα» ως εταίρος της Σύμπραξης «Στήριξη Ανέργων στην Πέλλα» η Ημερίδα Διάχυσης των αποτελεσμάτων της Πράξης «Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των ανέργων στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας».

Οι εταίροι του προγράμματος είναι:
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.
 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ «ΌΡΑΜΑ»
 ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΣΥΜΒΑΝ
Περιοχή Παρέμβασης
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ» έχει προσδιορίσει ως περιοχή παρέμβασης (ΠΠ) του σχεδίου την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, η οποία αποτελείται από τους Δήμους: Αλμωπίας, Έδεσσας, Πέλλας και Σκύδρας.

Με την ολοκλήρωση όλων των δράσεων του έργου υλοποιήθηκε και η χθεσινή ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και αύριο θα πραγματοποιηθεί η απολογιστική ημερίδα στα Γιαννιτσά. Η δράση ολοκληρώνεται αυτό το διάστημα με την δημιουργία 10 ακόμη κινητών μονάδων που ξεκίνησαν 24 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 29 Ιουνίου, οι οποίες θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε επιλέξιμες περιοχές της Περιφερειακής ενότητας,  με στόχο να επιτευχθεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου λαμβανομένου υπόψη ότι δεν έχουν όλοι, πάντα άμεση πρόσβαση σε διαδίκτυο ή έντυπα μέσα ενημέρωσης, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ελλιπής ενημέρωση για το πρόγραμμα

Κατά την διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι Δράσεις της Πράξης «Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των ανέργων στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας», τα αναμενόμενα αποτελέσματα καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίησή της.  Ακόμη παρουσιάστηκαν από τους εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, οι βασικές δράσεις του έργου, δηλαδή οι δράσεις της Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης, οι Δράσεις Κατάρτισης-Επιμόρφωσης και οι Δράσεις Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας.