Ευρεία συνάντηση στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την προστασία των Υδάτινων Αποδεκτών (Τάφρος 66, π. Λουδίας)

Πρόσκληση από τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας
Θεόδωρο Θεοδωρίδη


Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης προσκαλεί τις τοπικές αρχές, την Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος και τους εκπροσώπους των Βιομηχανιών Μεταποίησης Οπωροκηπευτικών σε ευρεία σύσκεψη με θέμα την αποτελεσματική προστασία των υδάτινων αποδεκτών της Πέλλας, ενόψει της θερινής περιόδου λειτουργίας των εργοστασίων μεταποίησης. Στην σύσκεψη έχει προσκληθεί και ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος Καλαїτζίδης, αναδεικνύοντας την υπερτοπική και περιφερειακή διάσταση του θέματος. Το κείμενο της πρόσκλησης που υπογράφει ο κ. Θεοδωρίδης αναφέρει:

«Ενόψει της θερινής περιόδου λειτουργίας των βιομηχανιών μεταποίησης οπωροκηπευτικών και για την αποφυγή προβλημάτων επιβάρυνσης των υδάτινων αποδεκτών της Π.Ε. Πέλλας (Τάφρος-66, ποταμός Λουδίας, κ.ά.), σας προσκαλώ σε ειδική συνάντηση για το θέμα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στην αίθουσα συσκέψεων του Διοικητηρίου (5ος όροφος).

Παρόμοιες συναντήσεις έχουν γίνει και τις προηγούμενες χρονιές και, όπως φάνηκε από την εξέλιξη των γεγονότων, συνέβαλλαν στη δέσμευση των παρισταμένων για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος της Πέλλας και στον περιορισμό της ρύπανσης.

Η συμμετοχή όλων είναι σημαντική προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης της ρύπανσης. Επίσης, θα συζητηθεί το θεσμικό-νομικό πλαίσιο και η λειτουργία του Κλιμακίου Ελέγχου Περιβάλλοντος, με στόχο την τήρηση της Εθνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας και την αποφυγή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. 

Εφόσον κρίνετε απαραίτητο, μπορείτε να προσέλθετε με συνεργάτες σας που διαθέτουν εμπειρία στην πρόληψη της οργανικής ρύπανσης και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Η προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και για την προώθησή της είναι σημαντική η συνεργασία και ενεργητική συμμετοχή και συμβολή όλων των τοπικών κοινωνικών και παραγωγικών εταίρων».