Το ψηφοδέλτιο των Ανεξάρτητων Ελλήνων στο νομό Πέλλας
1) Σάκης Ζιάκας

2) Θανάσης Γραμματικόπουλος

3)Χρήστος Πασχαλίδης

4)Θεόδωρος Σαββίδης

5)Ξένη Κωσταντινίδη

6)Πέτρος Κορανάς