Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος και ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου στο Πασά Τσαΐρ, με δοκιμαστικές τομές και έναρξη των χωματουργικών εργασιών.
Το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβου, οι παρεμβάσεις βελτίωσης στους ήδη υφιστάμενους αθλητικούς χώρους, αλλά και η δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου, αποτελούν τα στοιχεία μετατροπής του χώρου σε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο που θα καλύπτει τις ανάγκες άθλησης των κατοίκων της πόλης μας.
Με πολλά μικρά και μεγάλα έργα ο Δήμος Έδεσσας συνεχίζει την προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών