Εγκατάσταση κινητού εξοπλισμού καταμέτρησης επισκεπτών και οικίσκου πληροφόρησης

 

Ξεκίνησε η σταδιακή εγκατάσταση του εξοπλισμού των εξ´ ολοκλήρου κινητών οικίσκων καταμέτρησης των επισκεπτών οι οποίοι σχεδιάστηκαν προκειμένου να είναι δυνατή η ακριβής καταμέτρηση των χιλιάδων επισκεπτών του χώρου του Μουσείου Νερού και του Πάρκου Καταρρακτών. Η πρόσβαση στους Καταρράκτες και όλους τους εξωτερικούς χώρους θα είναι ελεύθερη.

Οι οικίσκοι διαθέτουν δυνατότητα ανάρτησης φωτογραφιών και ενημερωτικού υλικού για την αξία του νερού και την σχέση του με τα τοπικά προϊόντα. Παράλληλα θα διαθέτουν πρόσβαση με γρήγορο Internet για τους επισκέπτες. Οι οικίσκοι θα έχουν σύστημα για την ακριβή καταμέτρηση των επισκεπτών, ενώ για την περισσότερη και εκτενέστερη πληροφόρηση για την αξία του νερού θα είναι δυνατή η παροχή περισσότερων υπηρεσιών.

Ήδη ετοιμάζεται το νέο κέντρο πληροφόρησης το οποίο τοποθετείται στο κέντρο της πλατείας καταρρακτών με στόχο την καλύτερη προσβασιμότητα και την χρήση νέων έξυπνων τεχνολογιών σχετικά με το διαδίκτυο. Το υφιστάμενο πέτρινο κτίριο, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 1997, θα αλλάξει χρήση.

Παράλληλα, ετοιμάζεται και ο μύλος του νερού με την έκθεση των 5 ανθρώπινων αισθήσεων και την αξία του νερού.

Η Έδεσσα, η πόλη των νερών και των καταρρακτών, σέβεται την ιστορία της και την σχέση της με το νερό. Ήδη το Μουσείο Νερού με τον εξοπλισμό που προστίθεται θα μπορεί να θεσμοθετηθεί ως ιδιαίτερος χώρος προστασίας και μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος. Η αξία καταμέτρησης των επισκεπτών είναι τεράστια στην περαιτέρω τεκμηρίωση της οικουμενικής αξίας της περιοχής μιας και δεν υπάρχει ημέρα που να μην υπάρχουν επισκέπτες. Η ελευθερία πρόσβασης στο χώρο θα διατηρηθεί, όπως και τα υφιστάμενα προγράμματα οικοπεριήγησης που θα εμπλουτιστούν με νέες διαδρομές που σχεδιάζονται στο πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης της Έδεσσας που αναμένεται στα μέσα της επόμενης χρονιάς.