ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΕΤΟΥΣ 2016

 

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας και Βεγορίτιδος ενημερώνουν τους δημότες ότι στις 12/12/2016 ξεκινά η διαδικασία ανανέωσης & έκδοσης δελτίων-κουπονιών μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α. 2016, η οποία  λήγει στις 31/1/2017.

Τα δελτία θα έχουν ισχύ για το 2016 και για όσο διάστημα του έτους 2017 απαιτείται για να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση του.

Για την διεκπεραίωση της διαδικασίας οι ασφαλιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

      1.  Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%).Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση Α.Μ.Ε.Α. από τις υπηρεσίες πρόνοιας των δήμων ή διατροφικό επίδομα θα προσκομίσουν βεβαίωση έγγραφης στο μητρώο επιδοματούχων από τους δήμους.

  1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  2. Για νέο πάσο 2 πρόσφατες φωτογραφίες

      4.   Εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους 2015

  1. Βιβλιάριο ασθένειας
  2. ΑΜΚΑ