ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ Ο.Γ.Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Τα Κ.Ε.Π. Δήμου Έδεσσας σας ενημερώνουν ότι τα τυχόν αδιάθετα δελτία (Κοινωνικού Τουρισμού – Εκδρομών – Θεάτρων) θα διανέμονται με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα Κ.Ε.Π. από τις 5/9/2016, μόνο σε όσους έχουν κάνει αίτηση και δεν έχουν κληρωθεί.