Η απόφαση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Έδεσσας και άλλους σημαντικούς οδικούς άξονες της πόλης εξετάστηκε για πολύ ώρα και συζητήθηκαν εναλλακτικές προτάσεις και λύσεις, τόσο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας. Το γεγονός αυτό δείχνει τη σημαντικότητα του θέματος, διότι το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της πόλης και η αναλυτική διερεύνηση των βέλτιστων δυνατών λύσεων μας αφορά όλους.
Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι η υφιστάμενη κατάσταση δεν γίνεται να συνεχιστεί καθώς υπάρχουν μεγάλα προβλήματα παρακώλυσης της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των οχημάτων κυρίως λόγω της παράνομης στάθμευσης, της ελλιπούς οργάνωσης της κυκλοφορίας των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και των κατά τόπους ελλείψεων ή της κακής διαμόρφωσης των πεζοδρομίων.
Τα σημαντικότερα προβλήματα επισημαίνονται στο κέντρο και στις οδούς Ικονίου, Αλεξανδρουπόλεως και Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με τα αρμόδια όργανα του Δήμου Έδεσσας και το τμήμα Τροχαίας Έδεσσας. Οι περιοχές αυτές αποτέλεσαν το αντικείμενο της κυκλοφοριακής μελέτης που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα για λογαριασμό του Δήμου Έδεσσας και στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε τη σχετική απόφαση. Ειδικότερα, η κυκλοφοριακή μελέτη και η απόφαση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορά:
Την αναδιοργάνωση της κυκλοφορίας των οχημάτων επί των οδών Λεωφόρος Φιλίππου, Αρχ. Παντελεήμονος, Μοναστηρίου, Εγνατίας και Παύλου Μελά και της πλατείας Ελευθερίας, καθώς και των οδών Αρχ. Παντελεήμονος, Μακεδονομάχων, Φιλελλήνων ως την πλατεία 25ης Μαρτίου, που αποτελούν τμήμα του κέντρου της πόλης.
Την κυκλοφοριακή οργάνωση επί των οδών Ικονίου, Αλεξανδρουπόλεως, Αγ. Δημητρίου, Καπετάν Ακρίτα, Βεροίας, Πέλλης και της πλατείας Δικαστηρίων.
Σε ότι αφορά στο κέντρο η κύρια παρέμβαση μετατρέπει την οδό Αρχ. Παντελεήμονα από την διασταύρωση με την οδό Λεωφ. Φιλίππου (πλατεία Τημενιδών) ως την διασταύρωσή της με την Εγνατία (πλατεία Ελευθερίας), από δρόμο διπλής κατεύθυνσης σε μονόδρομο. Η κίνηση που ακυρώνεται είναι η κατερχόμενη από την πλατεία Ελευθερίας προς την πλατεία Τημενιδών και αντικαθίσταται από αλλαγή στην φορά κίνησης επί της οδού Παύλου Μελά, η οποία από άνοδος γίνεται κάθοδος.
Με τον τρόπο αυτό η κυκλοφορία στο εμπορικό κέντρο της πόλης καλύπτεται από σύστημα μονοδρόμων κυκλικής μορφής, που επιτρέπει την απλούστερη, ασφαλέστερη και συνεχή ροή της κυκλοφορίας της.
Στις λοιπές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η μονοδρόμηση των οδών Ικονίου, Αλεξανδρουπόλεως και Αγίου Δημητρίου και η αλλαγή στην κατεύθυνση μονοδρόμησης των οδών Καπετάν Ακρίτα και Πέλλης.
Με τις παρεμβάσεις αυτές, οι παραπάνω οδοί θα αποτελέσουν έναν πλήρη βρόγχο κυκλικής κυκλοφορίας στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης.
Η ανάγκη μονοδρόμησης προκύπτει από το γεγονός ότι οι πρώτες τρείς οδοί Ικονίου, Αλεξανδρουπόλεως και Αγ. Δημητρίου έχουν σήμερα κυκλοφορία διπλής κατεύθυνσης, χωρίς όμως να διαθέτουν το αναγκαίο πλάτος. Επίσης οι οδοί Ικονίου και Αλεξανδρουπόλεως δεν έχουν πεζοδρόμια ή αυτά που υπάρχουν είναι μικρά και κακότεχνα κατασκευασμένα από τους παρόδιους. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι οδοί χρησιμοποιούνται από τους μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου της πόλης, καθιστά μη ασφαλή την κυκλοφορία, ειδικά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών από το σχολείο.
Η μονοδρόμηση των οδών θα δώσει την δυνατότητα κατασκευής των πεζοδρομίων στα προβλεπόμενα από τις προδιαγραφές πλάτη καθιστώντας ασφαλή κίνηση των πεζών.
Η απόφαση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστεί πειραματικά, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες και να δοκιμαστεί στην πράξη η ορθότητα των παρεμβάσεων, ενώ στη συνέχεια και μετά την επιτυχή πειραματική εφαρμογή θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες υποδομές για τη μόνιμη εφαρμογή των μέτρων.