Στην πρώτη συνάντηση του "Παγκόσμιου Δικτύου Πόλεων που Μαθαίνουν", ενός θεσμού της UNESCO, συμμετείχε ο Δήμος Έδεσσας, με εκπρόσωπο τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φίλιππο Γκιούρο.
Στόχος του Δικτύου είναι η κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για την προώθηση ευκαιριών εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και η διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών για την ενίσχυση της ισότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης μειονεκτούντων ομάδων.
Η συμμετοχή μας στο Δίκτυο εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της λειτουργίας του Δήμου Έδεσσας, καθώς μέσα από τις δράσεις αυτές ανοίγεται μία ευκαιρία εξωστρέφειας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με πόλεις που έχουν αναπτύξει καινοτόμες κοινωνικές πολιτικές.