Από το Πράσινο Ταμείο θα προέλθουν οι πόροι για την αγορά της οικίας Ζήμνα, που είναι χαρακτηρισμένη ως έργο τέχνης και βρίσκεται στην παραδοσιακή συνοικία Βαρόσι της Έδεσσας. Ο Δήμος Έδεσσας, ως δικαιούχος του προγράμματος, θα λάβει το σύνολο των χρημάτων που απαιτούνται για την αγορά του παραδοσιακού σπιτιού, μετά από την έγκριση του φακέλου που είχε υποβληθεί στο αντίστοιχο μέτρο του Προγράμματος.
Στόχος του Δήμου Έδεσσας είναι η συντήρηση και αποκατάσταση του κτηρίου, προκειμένου να φιλοξενήσει επισκέψιμο χώρο, με τίτλο «Το σπίτι του Μακεδονομάχου».
Η αξιοποίηση της οικίας Ζήμνα σε συνδυασμό με την οικία Τσάμη, που βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της αποκατάστασής της και θα αποτελέσει έναν ακόμη επισκέψιμο χώρο, αλλά και τις παρεμβάσεις που γίνονται στην παραδοσιακή συνοικία με στόχους την αισθητική και λειτουργική βελτίωση του χώρου και την αποτροπή της διέλευσης και στάθμευσης οχημάτων, είναι σημαντικά βήματα για την αξιοποίηση και ανάπτυξη της παραδοσιακής συνοικίας της Έδεσσας.