Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Έδεσσας μετά από σχετική ενημέρωση του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης πληροφορεί τους πολίτες των Δημοτικών Ενοτήτων Έδεσσας και Βεγορίτιδος για το πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης (ν.4320/2015) και συγκεκριμένα για την παροχή της επιδότησης ενοικίου ότι: λόγω του αρκετού αργού ρυθμού τακτοποίησης των διαδικαστικών θεμάτων μεταξύ μισθωτών – εκμισθωτών, το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό και θα δέχεται τα στοιχεία των μισθωτηρίων οπωσδήποτε μέχρι και την
31-08-2015. Εξετάζεται το ενδεχόμενο της παράτασης μέχρι και την 30-09-2015.
Η πρώτη πίστωση θα πραγματοποιηθεί εντός του Αυγούστου 2015, με προηγούμενη αναγγελία δια των Μ.Μ.Ε. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η 9μηνη περίοδος καταβολής των επιδομάτων.
Οι δικαιούχοι της επιδότησης ενοικίου θα μπορούν να βλέπουν την ημερομηνία και το ποσό που κάθε φορά θα πιστώνεται στον ιδιοκτήτη τους μέσα από την εφαρμογή ΗΔΙΚΔ – ΜΑΚΚ ή <<www.anthropocrisis.gr>> ή <<www.ypakp.gr>>.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα:
Κ.Ε.Π. Έδεσσας – ΠΕΡΔΙΚΑ 15 - ΕΔΕΣΣΑ
Κ.Ε.Π. Άρνισσας – Δημοτικό Κατάστημα Άρνισσας.