Χορήγηση των δελτίων στους κληρωθέντες για τα προγράμματα παροχών του ΟΓΑ 2015

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Έδεσσας ανακοινώνουν ότι στις 14/7/2015 ξεκινά η χορήγηση των δελτίων στους κληρωθέντες για τα προγράμματα παροχών του ΟΓΑ/ΛΑΕ έτους 2015.
Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΓΑ που υπέβαλαν Αίτηση Συμμετοχής στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας, μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης και από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ, www.oga.gr (επιλογή: Κληρωθέντες Δικαιούχοι), και να λάβουν τα Δελτία τους από τα ΚΕΠ όλης της χώρας και όχι απαραίτητα από το ΚΕΠ, στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση.
Τα ΚΕΠ χορηγούν δελτία για τα ακόλουθα προγράμματα:
α) Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, διάρκειας από 14-7-2015 έως
15-5-2016 : Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού. Καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης Επιβεβαίωσης κράτησης έως 6/5/2016
β) Πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού, διάρκειας από 14-7-2015 έως          15-5-2016 μόνο για διαμονή, και δωρεάν λούσεις από 14-7-2015 έως 31-12-2015: Δελτία Ιαματικού Τουρισμού. Καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης Επιβεβαίωσης κράτησης έως 6/5/2016
γ) Εκδρομικό Πρόγραμμα, διάρκειας από 14-7-2015 έως 15-5-2016: Δελτία Μονοήμερης Εκδρομής, Δελτία Διήμερης Εκδρομής, Δελτία Τριήμερης Εκδρομής.
ε) Πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρων, διάρκειας από 14-7-2015 έως 31-5-2016: Δελτία θεάματος. Η παραλαβή των δελτίων θα γίνεται από τους δικαιούχους θα γίνεται έως 20/8/2015.Μετά την ημερομηνία αυτή θα διανέμονται τυχόν αδιάθετα Δελτία μέχρι την συμπλήρωση 90.000 ατόμων με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ.
Για το πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Βιβλίων, οι κληρωθέντες δικαιούχοι δε θα λαμβάνουν Δελτία αγοράς βιβλίων από τα ΚΕΠ, αλλά θα απευθύνονται κατευθείαν στα συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ βιβλιοπωλεία από 14/7/2015 έως 31/12/2015 για να παίρνουν τα βιβλία.

Επίσης, ενημερώνουμε ότι για τα Προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού οι κληρωθέντες θα πρέπει να προβούν έγκαιρα σε κράτηση δωματίου, παραλαμβάνοντας την Επιβεβαίωση Κράτησης (voucher, κλπ) από το κατάλυμα της επιλογής τους. Στη συνέχεια, θα εισέρχονται στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΓΑ «Καταχώρηση κράτησης δωματίου» και
θα καταχωρούν τα στοιχεία της κράτησης, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την προσέλευσή τους στο κατάλυμα. Η διαδικασία είναι υποχρεωτική για την παραλαβή των Δελτίων των εν λόγω προγραμμάτων από τα ΚΕΠ, στα οποία θα εκτυπώνεται η επωνυμία του τουριστικού καταλύματος που έκανε κράτηση ο δικαιούχος.
 Οι δικαιούχοι θα πρέπει για την παραλαβή των δελτίων να έχουν μαζί τους απαραιτήτως
α) Την Αίτηση συμμετοχής τους β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
γ) Βιβλιάρια υγείας ΟΓΑ  
ΚΑΙ εξουσιοδότηση με βεβαίωση της υπογραφής του από Αρμόδια Αρχή σε περίπτωση που ο δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει το Δελτίο του αυτοπροσώπως.