Στο πλαίσιο προγράμματος επισκέψεων νέων της Ευρώπης σε άλλες χώρες την Έδεσσα επισκέφθηκε ομάδα νέων από το Βέλγιο. Οι νέοι από το Βέλγιο φιλοξενήθηκαν με σκοπό να γνωρίσουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής και έμειναν ενθουσιασμένοι από τον τόπο μας και τους ανθρώπους του.

Τα προγράμματα αυτά που υλοποιούνται με επιτυχία εδώ και χρόνια εντείνουν τους δεσμούς μεταξύ των λαών και αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα είναι ζωντανό κομμάτι του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι και ανήκει ισότιμα στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. Μία οικογένεια που τη συνδέουν κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, που πάντα είναι σημαντικότερα από τους αριθμούς…