´´ Η  εικόνα της πόλης μας , η καθαριότητα της είναι στα χέρια μας´´


Απαγορεύεται :

  Nα  κατεβάζουμε σκουπίδια Σάββατο και Κυριακή

  Να  βγάζουμε σκουπίδια οποιαδήποτε ώρα ,παρά μόνο νωρίς το πρωί

  Να  αφήνουμε σκουπίδια έξω από τους κάδους

  Να  ρίχνουμε χόρτα ,κλαδιά  στάχτες ,πέτρες και σίδερα μέσα στους κάδους*

  Να  βγάζουμε ογκώδη αντικείμενα ( έπιπλα, στρώματα κ.λ.π.)*

  Να  βγάζουμε αδρανή υλικά (μπάζα από ανακαινίσεις σπιτιών και καταστημάτων)*

Και Παράλληλα :

 Διπλώνουμε τα υλικά συσκευασίας (χαρτοκούτια) για να μην πιάνουν όγκο μέσα στους κάδους ανακύκλωσης

   *  Για συνεννόηση και  πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Δήμο στα τηλέφωνα:
                                
                                           -  23810 51256 &  2381051267
                              
   Το κόστος αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων είναι αρκετά μεγάλο και το πληρώνουμε όλοι μας.
 
Η Πόλη μας , η γειτονιά μας είναι  το σπίτι μας!