ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για « Ανάθεση υπηρεσιών συνταγογράφησης φαρμάκων από Ιατρό Παθολογίας ή Ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Καρδιολογίας για τα μέλη των ΚΑΠΗ                              του  Ν.Π.Δ.Δ «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας  

Tο ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας

Ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάθεση υπηρεσιών συνταγογράφησης φαρμάκων από Ιατρό Παθολογίας ή Ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Καρδιολογίας για τα μέλη των ΚΑΠΗ  του  Ν.Π.Δ.Δ «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Δ/νση Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας  μέχρι και την 29/5/2015 και ώρα 14.00 για να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23810 24074 , στα γραφεία Δ/νσης Διοίκησης  του ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας και στην ιστοσελίδα dimosedessas.gov.gr (Δελτία Τύπου)