Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης στα ΚΕΠ του Δήμου Έδεσσας

 

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) του Δήμου Έδεσσας ενημερώνει τους πολίτες των Δημοτικών Ενοτήτων Έδεσσας και Βεγορίτιδας ότι ξεκινάει από 20 Απριλίου 2015 η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων που αφορά την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4320/2015.

Όσοι Δημότες επιθυμούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την παροχή του συγκεκριμένου προγράμματος θα πρέπει να απευθύνονται στα ΚΕΠ του Δήμου στην Έδεσσα και την Άρνισσα μέχρι και τις 20 Μαΐου 2015.