Στην πρόσφατη ενημερωτική εκδήλωση για τον αγωγό TAP, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο μέσω της χώρας μας στην Ιταλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αναδείχτηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της διέλευσης του αγωγού από την περιοχή του Δήμου Έδεσσας.
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι από την έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού του αγωγού ο Δήμος Έδεσσας συνεργάστηκε άριστα με τους υπευθύνους της κατασκευής, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών μέσα από το δημόσιο διάλογο που πραγματοποιείται. Ένα στοιχείο που αναδείχθηκε μέσα από το διάλογο είναι η συμβολή του έργου στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή του, αλλά και για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών συντήρησης κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.
Μέσα από αυτό τον διάλογο ο Δήμος Έδεσσας έχει εκφράσει την πεποίθησή του ότι άμεσοι στόχοι της τοπικής κοινωνίας είναι αφενός να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των κατασκευαστών έναντι των δικαιούχων από τις ιδιοκτησίες των οποίων περνάει ο αγωγός και αφετέρου τα ανταποδοτικά οφέλη που θα υπάρξουν προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση να κατευθυνθούν στους οικείους δήμους, προκειμένου να γίνουν έργα υποδομής στις περιοχές διέλευσης του αγωγού. Σε αντίθετη περίπτωση και την απορρόφηση των ανταποδοτικών ωφελειών από την Αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού θα δημιουργηθεί ένα δυσλειτουργικό σύστημα που πιθανότατα θα πραγματοποιήσει έργα σε περιοχές που δεν σχετίζονται με τον αγωγό. Για το λόγο αυτό είναι σημαντική η συνεργασία μεταξύ των Δήμων από τους οποίους περνάει ο TAP, προκειμένου να διεκδικήσουμε από κοινού τα ανταποδοτικά οφέλη από τη διέλευση του αγωγού.
Βέβαια, απώτερος στόχος είναι η αξιοποίηση της αναμονής που υπάρχει για να καλυφθεί η περιοχή μας με παροχή φυσικού αερίου, που είναι πιο εύχρηστο και πιο οικονομικό.