Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο καθαρισμού των ποταμιών στην πόλη της Έδεσσας, μετά την ανάθεση του έργου για ένα έτος. Οι εργασίες γίνονται με τη βοήθεια μηχανημάτων στα σημεία όπου υπάρχουν πολλά φερτά υλικά και με τα χέρια στα σημεία που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των μηχανημάτων έργου.

Σε λίγες ημέρες θα καθαριστεί το σύνολο των ποταμιών στην πόλη και στη συνέχεια τα συνεργεία θα προβαίνουν σε έργα συντήρησης προκειμένου όλα τα ποτάμια να είναι καθαρά συνεχώς.