Επειδή υπάρχει μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας που απευθύνεται στο Δήμο ρωτώντας πότε θα καταβληθούν τα χρήματα του Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος, από το Δήμο Έδεσσας δίνονται οι εξής διευκρινήσεις:

Τα χρήματα πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων απευθείας από το αρμόδιο Υπουργείο κι όχι από το Δήμο. Επίσης ο Δήμος Έδεσσας δεν έχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε στοιχεία που να δείχνουν σε ποιους δικαιούχους έχουν πιστωθεί τα χρήματα και σε ποιους όχι.

Αυτό που γίνεται είναι ο έλεγχος των αιτήσεων ώστε να γίνει η οριστική ένταξη των δικαιούχων στο σύστημα πληρωμών του Υπουργείου.

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας είχε ανακοινώσει την εβδομάδα από 19 έως 23 Ιανουαρίου ότι θα πιστώνονταν χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Μέχρι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος και είχαν πιστοποιήσει περίπου 400 νέους δικαιούχους, εκτός των άλλων περίπου  100 «παλιών» δικαιούχων που είχε πιστοποιήσει μέχρι το τέλος του 2014 (σε αυτούς είχε καταβληθεί η μηνιαία δόση του βοηθήματος την περίοδο των γιορτών).

Απ’ ότι φαίνεται όμως από τα τηλεφωνήματα που δέχεται η υπηρεσία, υπάρχει ένας αριθμός δικαιούχων (το ποιος είναι αυτός δεν μπορεί να το γνωρίζει ο Δήμος) στους οποίους τα χρήματα δεν έχουν πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την εβδομάδα 19 έως 23 Ιανουαρίου.

Η Δημοτική Αρχή αντιλαμβανόμενη την αγωνία των συμπολιτών μας ζήτησε ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο σε σχέση με την καταβολή των χρημάτων. Η ενημέρωση που υπήρξε –και τη μεταφέρουμε στους συμπολίτες μας- είναι ότι γύρω στις 20 Φεβρουαρίου θα πιστωθούν χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.