Από το Δήμο Έδεσσας ανακοινώνεται ότι οι κτηνοτρόφοι που κατέχουν ζώα και θα τα οδηγήσουν προς βοσκή στους βοσκήσιμους τόπους του Δήμου, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση για τον αριθμό όλων των ζώων μέχρι τις 31/3/2015.
Οι δηλώσεις θα γίνονται:
• για τη Δημοτική Ενότητα Έδεσσας στο Δημαρχείο Έδεσσας γραφείο 11 (ισόγειο)
• για τη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας στο Δημοτικό κατάστημα Άρνισσας.
Οι κτηνοτρόφοι που δεν υποβάλλουν δήλωση δε θα συμπεριληφθούν στις καταστάσεις βοσκής και δε θα εκδίδονται για αυτούς βεβαιώσεις κατοχής ζώων και βοσκής για οποιαδήποτε χρήση.