Με απόφαση του Δημάρχου Έδεσσας μεταφέρεται η ημέρα διενέργειας της Λαϊκής Αγοράς για τις εβδομάδες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ως εξής:
Α. Αντί της Πέμπτης 25-12-2014, θα διενεργηθεί την Τετάρτη 24-12-2014.
Β. Αντί της Πέμπτης 1-1-2015 θα διενεργηθεί την Τετάρτη 31-12-2014.