ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω συγχώνευσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στην πόλη της Έδεσσας από τη Δευτέρα, 27 Αυγούστου παύει να λειτουργεί το Κ.Ε.Π. της οδού Φιλίππου.
Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.Π. της οδού Περδίκα, που βρίσκεται απέναντι από το γήπεδο.