Με απόφαση του Δημάρχου Έδεσσας τα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων του Δήμου Έδεσσας θα παραμείνουν κλειστά στις 13 Φεβρουαρίου 2012, για λόγους ασφάλειας ων μαθητών.
Το πρωί της Δευτέρας τα συνεργεία του Δήμου θα καθαρίσουν τις προσβάσεις στα σχολεία, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα από την Τρίτη 14-2-2012.