Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησε ο Δήμος Έδεσσας, η ετήσια κατανάλωση ήταν ιδιαίτερα υψηλή, ανερχόμενη σε 141,4 kWh/κάτοικο, την ίδια στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται μεταξύ 40 και 80 kWh/κάτοικο. Σε απόλυτα ποσά ο Δήμος Έδεσσας δαπανούσε ετησίως πάνω από 600.000 ευρώ για τον φωτισμό των δρόμων της Έδεσσας και των χωριών του δήμου, ποσό ιδιαίτερα υψηλό. Από την παράθεση των παραπάνω οικονομικών μεγεθών είναι φανερό ότι ήταν επιβεβλημένος ο εκσυγχρονισμός του δικτύου με την αντικατάσταση των προϋφιστάμενων λαμπτήρων πυρακτώσεως με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας, τύπου led, που καταναλώνουν ασύγκριτα μικρότερες ποσότητες ενέργειας και ταυτόχρονα βελτιώνουν τον δημοτικό φωτισμό.
Το σύντομο ιστορικό του έργου αφορά την κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ολοκληρωμένου φακέλου για τη χρηματοδότηση της αντικατάστασης του συνόλου των λαμπτήρων του Δήμου Έδεσσας με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας τύπου led. Ο φάκελος υποψηφιότητας του Δήμου Έδεσσας εγκρίθηκε, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού και στη συνέχεια η ολοκλήρωση του έργου με την τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων.
Το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό μελέτης 1.771.811 € και η σύμβαση μετά τις σχετικές εκπτώσεις που έδωσε ο ανάδοχος είναι ύψους 927.646 €. Το έργο αφορά την αντικατάσταση 4.490 φωτιστικών σωμάτων και αφορά το σύνολο των φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού του Δήμου Έδεσσας. Το σύνολο των φωτιστικών σωμάτων led διαθέτουν dimmer για τη σταδιακή μείωση του φωτισμού κατά τις ώρες που δεν υπάρχει κίνηση στους δρόμους και την επίτευξη μεγαλύτερης οικονομίας.
Ο Δήμος Έδεσσας είναι ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα που έχει αποκλειστικά οδοφωτισμό από led, καθώς έχει αντικαταστήσει το σύνολο των φωτιστικών του.
Όπως προαναφέρθηκε το θέμα του οδοφωτισμού έχει ιδιαίτερη σημασία για το Δήμο Έδεσσας διότι είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς κατανάλωσης ενέργειας και δημιουργεί σημαντικά λειτουργικά κόστη. Έχοντας ως στρατηγικό στόχο να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας κάνουμε μία σημαντική προσπάθεια με την αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού των δρόμων. 
Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε τον περιορισμό της καταναλισκόμενης ενέργειας και από τη μία μεριά συμβάλουμε στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πλησιάζοντας το στόχο της μείωσης των εκπομπών κατά 20% μέχρι το 2020, όπως έχουμε δεσμευτεί στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, ενώ από την άλλη μειώνουμε κατά πολύ τα λειτουργικά μας κόστη. 
Με το έργο αντικατάστασης του συνόλου των λαμπτήρων οδοφωτισμού με λαμπτήρες led επιτυγχάνεται: 
α) εξοικονόμηση οικονομικών πόρων της τάξης του 40%, που σε απόλυτους αριθμούς για το Δήμο Έδεσσας αντιστοιχεί περίπου σε 240.000€ ετησίως, γεγονός που σημαίνει ότι το έργο θα αποσβεστεί περίπου σε 4 με 5 χρόνια, 
β) μείωση του κόστους συντήρησης του δικτύου οδοφωτισμού, καθώς οι λαμπτήρες led έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και δεκαετή εγγύηση,
γ) βελτίωση της ποιότητας του οδοφωτισμού,
δ) μείωση των εκπομπών αερίου κατά 40% περίπου από την μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας για οδοφωτισμό.
Το έργο αναφέρεται κυρίως στους πολίτες του Δήμου Έδεσσας, οι οποίοι από τη μία μεριά έχουν δει την ποιότητα του οδοφωτισμού να βελτιώνεται και από την άλλη μεσοπρόθεσμα αναμένουν τη μείωση των δημοτικών τελών, καθώς θα μειωθούν δραστικά τα κόστη του οδοφωτισμού. Επιπρόσθετα, το έργο απευθύνεται και στους επισκέπτες της περιοχής, η οποία αποτελεί τουριστικό προορισμό.