Παρατείνεται μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018 η προθεσμία για την αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις οφειλών πολιτών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού(άρθρο 52 του Ν.4483/2017). 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα παρακάτω τηλ:
Δ.Ε. Γιαννιτσών 2382350834
Δ.Ε. Κρύας Βρύσης 2382351212-224 
Δ.Ε. Κύρρου 2382351421
Δ.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2382351314-315
Δ.Ε. Πέλλας 2382351784