Ανακοίνωση δήμου Πέλλας για την λειτουργία των δημοτολογίων και ληξιαρχείων
Από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας ανακοινώνεται ότι λόγω εργασιών μετάπτωσης στοιχείων στο νέο σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών «Μητρώο Πολιτών», η  υπηρεσία των δημοτολογίων θα παραμείνει κλειστή από 12  Ιανουαρίου έως και  21 Ιανουαρίου 2018.  Εντός των αναφερόμενων ημερομηνιών θα εξυπηρετούνται  μόνο  εξαιρετικές περιπτώσεις με αιτιολογημένη εισήγηση, όπως πιστοποιητικό για έκδοση διαβατηρίου.
Κλειστή θα παραμείνει και η υπηρεσία των ληξιαρχείων από 17 Ιανουαρίου έως  και 21 Ιανουαρίου 2018. Εντός των αναφερόμενων ημερομηνιών θα εξυπηρετούνται εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σύνταξη πράξης θανάτου και σύνταξη πράξης γεννήσεως.