Την Δευτέρα συνεδριάζει το ΔΣ της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.

Πρόσληψη Κοινωνικού-ης Φροντιστή-τριας στο ΚΔΑΠ-μΕΑ

 

Την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας (Πνευματικό Κέντρο -Βόρεια πτέρυγα), θα συνέλθει το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π., με τα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απόφαση πρόσληψης Κοινωνικού-ης Φροντιστή-τριας με σύμβαση εργασίας  ΙΔΟΧ σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2016 & αριθ. πρωτ. 1571/2016 προκήρυξη.

2. Απόφαση σύναψης σύμβασης με την «Τράπεζα Πειραιώς» για την παροχή υπηρεσιών αποδοχής καρτών μέσω τερματικών POS.

3. Απόφαση έγκρισης μελέτης 8/2017 και δημοσίευση διακήρυξης για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου σύμφωνα με τη διαδικασία του συνοπτικού  διαγωνισμού.

4. Απόφαση έγκρισης μελέτης 9/2017 και δημοσίευση πρόσκλησης για την απ’ ευθείας ανάθεση μεταφοράς μαθητών ΚΔΑΠ- ΑμΕα.

5. Απόφαση ανάθεσης έναντι αμοιβής τίτλου κτίσης για την παροχή μουσικών υπηρεσιών Χορωδίας -Φιλαρμονικής.

6. Απόφαση ανάθεσης έναντι αμοιβής τίτλου κτίσης για την παροχή υπηρεσιών μη επιτηδευματία για την υλοποίηση εκδηλώσεων.

7. Διάφορα θέματα-αιτήσεις.