Επιτακτική ανάγκη ο καθαρισμός των φρεατίων ενόψει του χειμώνα στα Γιαννιτσά μια που πολλά από αυτά είναι βουλωμένα μέχρι πάνω με λάσπη και σκουπίδια είναι κάτι που ενδεχομένως δεν έγινε αντιληπτό από τις αρμόδίες υπηρεσίες του Δήμου Πέλλας και θα πρέπει άμεσα να λυθεί το θέμα.
Οι φωτογραφίες είναι από την οδό Γκόνου Γιώτα  κοντά στην εκκλησία Αγ.  Πέτρου και Παύλου  στα Γιαννιτσά