Η ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Ενα έργο που μένει στα συρτάρια απο το2014 όπου ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβουλευση για να θυτμηθούμε τα τότε δημοσιεύματα:

Η κίνηση πολιτών Νομού Πέλλας συνεχίζει τον αγώνα της  για την υλοποίηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης  Θεσσαλονίκη – Γιαννιτσά - Έδεσσα.

Η «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΠΕΛΛΑΣ» αναφέρει σχετικά:
 Το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης είναι το σύνολο των κατευθύνσεων της πολιτικής, των στόχων, των προτεραιοτήτων, των προγραμμάτων και των μέτρων, που προβλέπονται για τη χωροταξική και οικιστική οργάνωση, την οικονομική ανασυγκρότηση και την περιβαλλοντική προστασία της της ευρύτερης περιοχής και των όμορων νομών της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
Με το άρθρο 52 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII ) που αφορά στις μεταφορές προβλέπεται επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου προς τις "δορυφορικές " πόλεις της Θεσσαλονίκης όπως και η προαστιακή σύνδεση του νομού Πέλλας μέσω Γιαννιτσών που έχει ενταχθεί όπως είναι γνωστό στην "ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ " από το Μάϊο του 2008.
Η εξέλιξη αυτή σχετικά με την προαστιακή σύνδεση Θεσσαλονίκης -Γιαννιτσών- Έδεσσας με τα τεράστια ανταποδοτικά οφέλη που θα έχει για το νομό ,την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας αλλά και τη χώρα γενικότερα , έρχεται να δικαιώσει για άλλη μια φορά τους πολυετείς αγώνες της «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΠΕΛΛΑΣ» στην κατεύθυνση της υλοποίησής της.
 Η «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΠΕΛΛΑΣ» ΑΝΑΕΞΆΡΤΗΤΑ από την αρνητική πολιτική συγκυρία που υπάρχει σήμερα συνεχίζει την προσπάθεια διεκδίκησης της κατασκευής του νέου σιδηροδρομικού άξονα,
πιστεύοντας ότι :
 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ, ΓΙΑΤΙ:
 Θα συμβάλει ουσιαστικά στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ, αφού θα διευκολύνει:
 • τις μετακινήσεις προσώπων - κυρίως εργαζομένων - και τις μεταφορές εμπορευμάτων από και προς τη Θεσσαλονίκη, τη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης όχι μόνο για το νομό ΠΕΛΛΑΣ, αλλά και τους νομούς
ΦΛΩΡΙΝΑΣ και ΚΟΖΑΝΗΣ, σε χρόνο πολύ μικρότερο από αυτόν που επιτρέπει η υπάρχουσα σιδηροδρομική σύνδεση.
 • τη μετακίνηση επισκεπτών προς τις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος του Νομού
 • την προαστικοποίηση πόλεων της Περιφέρειας και την αποκέντρωση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης και συμπληρωματικότητας, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του κατασκευαστικού τομέα και των τοπικών αγορών. Θα είναι ισχυρός σύμμαχος για ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, αφού:
 • θα αποθαρρύνει τη χρήση του Ι.Χ., με αποτέλεσμα τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενισχύοντας έτσι τη λήψη μέτρων κατά του φαινόμενου του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής.
• θα μεταφέρει με ασφάλεια και χρονική ακρίβεια επιβάτες και αγαθά, περιορίζοντας τα τροχαία ατυχήματα
• θα μειώσει το ολοένα και αυξανόμενο φορτίο των εισερχόμενων
μεταφορικών μέσων στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα την
κυκλοφοριακή της ανακούφιση.
 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ, ΓΙΑΤΙ :
• στην ήδη υπάρχουσα γραμμή απομένει να προστεθεί το τμήμα ΓΕΦΥΡΑ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΣΚΥΔΡΑ, μήκους 40 χιλιομέτρων μόνο.
• το πεδινό ανάγλυφο της περιοχής και η απουσία εμποδίων ελαχιστοποιούν το κόστος και το χρόνο κατασκευής.
 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

Παρακάτω αναδημοσιεύουμε τον χάρτη που περιέχεται στην
"ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ " και για πρώτη φορά
αποσπάσματα από την παραπάνω μελέτη όπου γίνεται αναφορά στο χαμηλό κόστος κατασκευής λόγω του φιλικού ανάγλυφου της περιοχής. Ενώ ο προϋπολογισμός του έργου που αντιστοιχεί αγγίζει μόλις τα 161.482.000 ευρώ σε συνδυασμό με την τεράστια ανταποδοτικότητα του σε σχέση άλλα οδικά έργα υποδομής το κάνει να μοιάζει ακόμη φθηνότερο. Για ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ένταξή του στο νέο
Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης αναδημοσιεύουμε σχετικό ρεπορτάζ της
εφημερίδας " Real News " στις 1-12-2014.
* Θα πρ?πει να επισημάνουμε πως ενώ στον παραπάνω χάρτη της
"ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ " διακρίνεται η σύνδεση με την Αριδαία (κίτρινο χρώμα) που και αυτή είναι πάγιο αίτημα της "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΠΕΛΛΑΣ", στο περιεχόμενο της μελέτης, δε γίνεται καμία αναφορά σ΄αυτή γραμμή. Στα έργα αναβάθμισης πλην του διπλασιασμού της γραμμής μέχρι τη Σκύδρα προβλέπεται και πλήρης σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ηλεκτροδότηση. Οι υφιστάμενοι σταθμοί χρήζουν αναβάθμισης.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΟΣΕ

6.2.2 Θεσσαλονίκη -Ειδομένη
Στη γραμμή αυτή και σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΣΕ μονή γραμμή παραμένει από το ΤΧ1 μέχρι τη Γέφυρα ενώ θα λειτουργεί ως διπλή γραμμή από τη Γέφυρα μέχρι την Ειδομένη.
Στα πλαίσια του προαστιακού σιδηροδρόμου θα πρέπει να γίνει διπλασιασμός της γραμμής μέχρι τη Γέφυρα, να αναβαθμιστούν υφιστάμενοι σταθμοί και να κατασκευασθεί ένας νέος.
6.2.3 Θεσσαλονίκη – Σέρρες (Νέα Ζίχνη)
Στη γραμμή αυτή και σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΣΕ θα κατασκευασθεί πλήρης διπλή γραμμή μέχρι την πόλη των Σερρών συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροδότησης, σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Μονή γραμμή θα παραμείνει το τμήμα από την πόλη των Σερρών μέχρι τη Νέα Ζίχνη. Στα πλαίσια των έργων του προαστιακού Σιδηροδρόμου θα ανακαινισθούν όλοι οι υφιστάμενοι σταθμοί (36 σταθμοί).
6.2.4 Θεσσαλονίκη – Λάρισα
Η γραμμή αυτή είναι η παλαιά γραμμή Θεσσαλονίκης – Λάρισας που αυτή την στιγμή δεν ευρίσκεται σε λειτουργία. Τμήματά της έχουν καταστραφεί ενώ ο ΟΣΕ δεν προτίθεται να εκτελέσει καμία εργασία έπ’ αυτής αφού οι συρμοί του εξυπηρετούνται από τη νέα σιδηροδρομική χάραξη. Για τη χρήση της από τον προαστιακό σιδηρόδρομο θα πρέπει να ανακατασκευασθεί η υποδομή της και
η επιδομή σε όλο το μήκος της ενώ θα πρέπει να ανακαινισθούν και οι υφιστάμενοι σταθμοί της. Συμπληρωματικά, θα πρέπει να γίνει η ηλεκτροδότηση, σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση της
γραμμής. Η γραμμή θα παραμείνει μονή ενώ δεν θα εκτελεσθούν μεγάλα τεχνικά έργα (ανισόπεδες διαβάσεις) στις διασταυρώσεις της με το οδικό δίκτυο.
6.2.5 Θεσσαλονίκη – Γέφυρα – Σκύδρα
Πρόκειται για μια εντελώς νέα χάραξη η οποία δεν διέρχεται μέσω της πόλης της Βέροιας αλλά ακολουθεί τη διαδρομή προς Έδεσσα μέσω Πέλλας. Η νέα γραμμή αυτή προβλέπεται να συναντά την παλαιά στη Σκύδρα. Η γραμμή προτείνεται να είναι μονή, αλλά πλήρης με ηλεκτροδότηση, τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση ενώ θα διαθέτει στο τμήμα της από την Γέφυρα μέχρι τη Σκύδρα τέσσερις νέους σταθμούς. Το τμήμα αυτό είναι πεδινό και άρα δεν θα απαιτηθούν μεγάλα τεχνικά χάραξης (σήραγγες, κοιλαδογέφυρες κ.α.). Εκτιμάται, όμως, λόγω του υφιστάμενου πυκνού οδικού δικτύου στην περιοχή της χάραξης ότι θα απαιτηθούν περίπου 15 άνω / κάτω διαβάσεις / κόμβοι..

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΣΕ

Στο συγκεκριμένο τμήμα οι δύο σταθμοί της γραμμής βρίσκονται πλησίον του οδικού άξονα ΠΑΘΕ / Εγνατία Οδός.
6.3.8 Γέφυρα – Σκύδρα
• Ζώνη διαβάσεως της σιδηροδρομικής γραμμής
Πρόκειται για νέα χάραξη διπλής γραμμής, όπου θα πρέπει να απαλλοτριωθεί η ζώνη διάβασης. Εκτιμήθηκε ότι για διπλή γραμμή θα πρέπει να απαλλοτριωθεί μία λωρίδα γης πλάτους 20 μ. και θεωρήθηκε ότι από τα 44 χλμ. του συνολικού μήκους της γραμμής τα 4,5 χλμ. ανήκουν σε αστική περιοχή, τα 9,0 χλμ. σε ημιαστική και τα 30,5 χλμ. σε αγροτική περιοχή
• Μεγάλα τεχνικά έργα κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής
Στο τμήμα αυτό έχει προβλεφθεί να κατασκευασθούν δεκαπέντε (15) ανισόπεδες
διαβάσεις.
• Βοηθητικά τεχνικά έργα κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής
Σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής προβλέπεται να κατασκευασθούν μικρά βοηθητικά τεχνικά έργα όπως, περίφραξη της γραμμής, τοποθέτηση αυτόματων δρύφακτων σε όλες τις
ισόπεδες διαβάσεις με το οδικό δίκτυο, υδραυλικά έργα (επενδεδυμένες τάφροι ποδός, σωληνωτοί αγωγοί κ.λπ.), μικροί τοίχοι αντιστήριξης κ.λ.π..
• Τεχνικά χαρακτηριστικά της σιδηροδρομικής γραμμής
Η χάραξη θα πρέπει να ικανοποιεί τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου προαστιακού
σιδηροδρόμου.
• Σύνδεση της σιδηροδρομικής γραμμής με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο Στη Γέφυρα θα συνδέεται με τις υφιστάμενες γραμμές προς ΤΧ1 και προς Ειδομένη. Στη Σκύδρα θα συνδέεται με τη γραμμή προς Έδεσσα και προς Πλατύ. 
• Σιδηροδρομικοί σταθμοί
Οι νέοι σταθμοί που θα κατασκευασθούν στο τμήμα αυτό θα είναι τέσσερις (4).
• Εκτιμώμενες δαπάνες των νέων σιδηροδρομικών γραμμών
Οι δαπάνες των νέων σιδηροδρομικών γραμμών ανέρχονται σε 137.482.000 ευρώ.
• Εκτιμώμενη δαπάνη κατασκευής
Εκτιμώμενες συνολικές δαπάνες που συμπεριλαμβάνουν και το κόστος κατασκευής
Των τεσσάρων σταθμών ανέρχονται στο ποσό των 161.482.000 ευρώ.
• Χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων
Προβλέπεται ότι είναι δυνατόν τα έργα να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2016.
• Σύνδεση των σιδηροδρομικών γραμμών με το υπόλοιπο μεταφορικό δίκτυο
Στο συγκεκριμένο τμήμα οι σταθμοί της γραμμή βρίσκονται πλησίον του δευτερεύοντος
εθνικού οδικού δικτύου (Εθνική Οδός 2: Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα).

πηγή: http://sidirodromikanea.blogspot.gr/Rearnews