Ο Δήμος Πέλλας συνεργαζόμενος με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας τοποθέτησε ενημερωτικές πινακίδες μνημείων.

Οι πινακίδες αναπτύσσονται κυρίως, επί και πέριξ της οδού Στράντζης, σε μια ζώνη της πόλης με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον.

Η σήμανση των μνημείων είναι μια ενέργεια που διευκολύνει τόσο την ενημέρωση του δημότη, όσο και την εύκολη πρόσβαση του επισκέπτη. Ο Δήμος Πέλλας σκοπεύει να επεκτείνει την τοποθέτηση ανάλογων πινακίδων, σε θέσεις ιστορικού ενδιαφέροντος σε ολόκληρο το Δήμο Πέλλας.