Εκλ. Περιφέρεια Πέλλας

Ενημέρωση:  Ενσωμάτωση: Ψήφισαν: 
05-07 21:51 149/276 47.143
 53,99 % 60,81 %
 


 

Ερώτημα

%


 Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ 60,76 
 Εγκρίνεται / ΝΑΙ 39,24


Δήμος Πέλλας

Ενημέρωση:  Ενσωμάτωση: Ψήφισαν: 
05-07 21:51 58/116 19.257
 50,00 % 60,78 %
 


 

Ερώτημα

%


 Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ 60,92 
 Εγκρίνεται / ΝΑΙ 39,08


Δήμος Εδεσσας

Ενημέρωση:  Ενσωμάτωση: Ψήφισαν: 
05-07 21:47 25/56 7.757
 44,64 % 57,62 %
 


 

Ερώτημα

%


 Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ 63,11 
 Εγκρίνεται / ΝΑΙ 36,89


Δήμος Αλμωπίας

Ενημέρωση:  Ενσωμάτωση: Ψήφισαν: 
05-07 21:46 45/63 13.607
 71,43 % 60,48 %
 


 

Ερώτημα

%


 Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ 57,62 
 Εγκρίνεται / ΝΑΙ 42,38

Δήμος Σκύδρας

Ενημέρωση:  Ενσωμάτωση: Ψήφισαν: 
05-07 21:36 21/41 6.522
 51,22 % 65,95 %
 


 

Ερώτημα

%


 Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ 64,00 
 Εγκρίνεται / ΝΑΙ 36,00


Δημοτική Ενότητα Γιαννιτσών

Ενημέρωση:  Ενσωμάτωση: Ψήφισαν: 
05-07 21:51 26/53 7.747
 49,06 % 56,24 %
 


 

Ερώτημα

%


 Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ 62,94 
 Εγκρίνεται / ΝΑΙ 37,06