Από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 05/06/2015 και ώρα 08.30 π.μ. έως 11.30 π.μ. θα γίνει διακοπή νερού στις παρακάτω περιοχές. Τσαλί- Μητρόπολη- Γαλλικά Μνήματα- Φιλίππειο έως Εθνικής Αντιστάσεως.
Μειωμένη πίεση νερού θα υπάρχει στις υπόλοιπες περιοχές της πόλης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Ε.Υ.Α.Πέλλας
Πληροφορίες 2382025121