Ξεκίνησε η κατάθεση δικαιολογητικών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο «Παναγία η Ελεούσα» της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας στα Γιαννιτσά. Μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2021 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν στους υπευθύνους των Φιλοπτώχων Ταμείων των ενοριών τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε μετά τον έλεγχο από την επιτροπή να καταρτιστεί ο νέος κατάλογος δικαιούχων για το 2021.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί από το 2012 και συντονίζεται από επιτροπή του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ συμμετέχουν σε αυτό και το ενισχύουν τα τοπικά Φιλόπτωχα των ενοριών των Γιαννιτσών. Με τον τρόπο αυτόν παρέχονται είδη πρώτης ανάγκης σε 150  οικογένειες (2020) από όλες τις ενορίες της πόλεως. Τα προϊόντα αυτά χορηγούνται δωρεάν σε όσους συμπολίτες μας έχουν αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία. 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν από τις 17 Ιανουαρίου έως 5 Φεβρουαρίου στον Πρόεδρο του Φιλοπτώχου ταμείου της ενορίας όπου διαμένει ο αιτών μόνον μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. 


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση συμμετοχής.
2. Φωτοτυπία Ταυτότητος (για τους αλλοδαπούς χρειάζεται φωτοτυπία διαβατηρίου και άδεια παραμονής).
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα (Οικ. έτους  2019) του αιτούντος και κάθε φιλοξενούμενου ενήλικου μέλους. (Σε περίπτωση πού δεν γίνεται φορολογική δήλωση χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Εφορία πού να το βεβαιώνει)
4. Ε1  Φορολογικής Δήλωσης  και  Ε9 Περιουσιακής κατάστασης. (Οικ. έτους  2019)
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο Πέλλας.
6. Βεβαίωση ανεργίας πρόσφατης έκδοσης από τον  ΟΑΕΔ. (εφόσον υπάρχει)
7. Πιστοποιητικό αναπηρίας.  (εφόσον υπάρχει)
8. Αντίγραφο Οικονομικής ενίσχυσης από Πρόνοια, σίτιση, ΚΕΑ κλπ.(εφόσον υπάρχουν)
9. Εκκρεμότητα Δανείων και υποχρεώσεων.  (εφόσον υπάρχουν)
10. Έκθεση του Προέδρου του Φιλοπτώχου της ενορίας.