Ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών αναλαμβάνει δράση για τη δικαστική διεκδίκηση, ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ, της απώλειας της Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης, δώρων, επιδομάτων αδείας κλπ, λόγω της εφαρμογής των μνημονιακών νόμων του 2012 και 2013 και της Ε.Α.Σ (Εισφοράς Αλληλεγγύης). Η υπόθεση αφορά σε συνταξιούχους από όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία (Δημόσιο, ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όλων των κλάδων, όπως πχ: Ένστολων, Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνταξιούχων Τραπεζικών, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Δήμων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Περιφερειών, Υπουργείων.

 

Προτείνουμε την κατάθεση αγωγής κατά του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ και όχι την απλή αίτηση διακοπής παραγραφής, η οποία είναι ελλιπής και  μη ασφαλής μέθοδος κατοχύρωσης των απαιτήσεων, η οποία εξάλλου δεν κατοχυρώνει έντοκα τις οικονομικές απαιτήσεις.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν το διάστημα από 5-11-2018 μέχρι την 10η-12-2018 και ώρες 9.00-14.00 στο γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών στην οδό Παπαϊωάννου 36, προκειμένου να λάβουν αναλυτικότερες πληροφορίες, προσκομίζοντας συγχρόνως τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

2) Απόφαση Συνταξιοδότησης

3) Βεβαιώσεις Αποδοχών (συντάξεων) ετών 2012-2018

4) Εκκαθαριστικό

 

Το κόστος για την υποβολή των δικαιολογητικών ανέρχεται σε 20 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά στο ποσό των 24,80 Ευρώ.

 

Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Γιαννιτσών

 

            Ο Πρόεδρος                                                   Η Γραμματέας

 

      Στάθης Φουντουκίδης                              Αναστασία Δαρδανελιώτη